ត្រីសីុមនុស្ស ភីរ៉ាណាស់ Piranhas សាហាវដល់ថ្នាក់សីុក្បាលគោ មួយអស់ត្រឹម២ នាទី

តើអ្នកដែល បានឃើញត្រី សីុសាច់ ធ្មេញស្រួច ហើយស្រង់ខ្លិនឈាមបាន ច្រើនគីឡូទៀត ? ត្រីហ្នឹងសំបូរណាស់ នៅព្រៃ អាមេសូន។ ចង់ដឹង ថាពពួកត្រី នេះសាហាវយ៉ាងណា ថ្ងៃនេះគេហទំពរ័យើងនឹង ប្រាប់ត្រួសៗ ពីភាពសាហាវរបស់វា។

ភីរា៉ណាស់ ត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនស្គាល់ ឈ្មោះរបស់វា ដោយសារវាជាប្រភេទត្រីទឹកសាប ដ៏កំណាចនៅលើលោក។ ត្រិពពួកនេះ វាមានធ្មេញស្រួច ដូចជាឡាម ដែលអាចអោយវាខាំហែក នូវសាកសពសត្វ ជាចំណែកៗ បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ពួកវាមានប្រវែង ៣៣ សង់ទីមែ៉ត្រ និងទំងន់ ប្រហែល ៣.៥ គីឡូក្រាម ។

វា រស់នៅបាតនៃទនេ្លអាមេសូន Amazon ប្រទេសប្រេសីុល ។ វាអាច ស្រង់ដឹងនូវក្លិនឈាមរយះចំងាយ ដល់ទៅ ៣ គីឡូមែត្រ។ ដូចដែលយើងអាច ដឹងថាវាមិនមានទំហំធំប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវា ស្រែកឃ្លាន ពួកវាជាក្រុមអាច ធ្វើការខាំត្របាក់ព្រលាត់ស្បែក សត្វគោមួយ អោយទៅជាដំុតូចៗ ក្នុងរយះពេលមិនទៅដល់ ១នាទីផង ។

amazon river

តើអ្នកមានអារម្មន៍ ម៉េចដែរ ពេលដែដលដឹងថាត្រីប្រភេទនេះ សាហាវយ៉ាងណា ? តែកំុភ័យ ភីរា៉ណាស់ មិនមាននៅទន្លេប្រទេសយើងនោះទេ ទន្លេយើងមានអស់ហើយ ត្រីកំពត នោះ….។

ប្រភព: បរទេស

ប្រែសម្រួលដោយ: ឆាយ
ហាមដាច់ខាតការយកអត្ថបទ ពីវេបសាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាត